Everlight este permanent racordată la dinamica globală în domeniul tehnologic, fiind capabilă să furnizeze soluții bazate pe cele mai noi platforme și instrumente IT. Portofoliul nostru include proiecte realizate cu utilizarea unor tehnologii deja devenite clasice, dar și proiecte pentru care s-au utilizat cele mai recente inovații și dezvoltări în domeniu.
Everlight are competențele necesare pentru acoperirea unei game largi de aplicații, platforme și instrumente dedicate arhitecturii de software, dezvoltărilor tip desktop, server side, web, middleware, mobile, server și web server management și database management. Aceste competențe fac din Everlight una din puținele companii IT de pe piață care pot oferi o gamă extinsă de servicii și care își pot asuma realizarea cu resurse interne a unor proiecte complexe, cu componente și funcționalități multiple.

ELDO vine în întâmpinarea nevoilor clienților printr-o abordare ușoară și prietenoasă în ceea ce privește modul de gestiune și administrare a documentelor arhivate.
Astfel, utilizatorul poate găsi și gestiona ușor și eficient orice document scanat, aplicația având capacitatea de a interpreta și OCR-iza documente pentru căutarea în text.
ELDO urmărește îmbunătățirea modului de lucru prin oferirea accesului facil, rapid și partajat la documentele de interes.

Află mai multe...

Harta Interactivă a Resurselor este o platformă de informare și de raportare și are la bază un sistem de hărți interactive.
Prin intermediul acestui produs se pot accesa într-un mod intuitiv și rapid informații și statistici în funcție de dimensiunile disponibile pe hartă crescând astfel productivitatea muncii. Granularea informațiilor poate avea loc până la nivel de localități, iar în cazul în care este nevoie, există suportul pentru prezentarea comparativă a lor.

Află mai multe...

La ora actuală tinerii reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii, ei fiind grupul țintă al politicilor pe termen lung, mai ales în condițiile în care șomajul în rândul lor este din ce în ce mai îngrijorător.
Tinerii sunt o resursă prețioasă și, cu toate acestea, sunt expuși riscurilor frecvente precum șomajul, excluziunea socială, sărăcia, dar și încadrarea pe piața muncii pe posturi inadecvate studiilor lor.

Află mai multe...

Politicile publice se desfășoară într-un context social, cultural și economic ale cărui caracteristici pot fi măsurate, comparate și evaluate. Îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate este dependentă în proporții considerabile de dezvoltarea capacității administrative a autorităților publice locale și centrale, în special prin întărirea structurilor cu rol de coordonare și monitorizare a calității serviciilor de educație furnizate.
Platforma informatică permite păstrarea materialelor și oranizarea acestora astfel încât să îmbunătățească calitatea și organizarea muncii, angajând profesorul la o muncă de calitate, la responsabilitate și rigoare profesională.
Toate documentele sunt disponibile atât instituției de învățământ, cât și instituțiilor superioare precum Inspectoratele Școlare sau Ministerul Educației.

Află mai multe...

Upgrade pentru educație
Vezi broșura