EVOCA – Platformă de consiliere

EVOCA - Platformă de Consiliere este un instrument informatic suport în activitatea de consiliere care permite analizarea procesului de consiliere și a actorilor implicați.
La ora actuală tinerii reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii, ei fiind grupul țintă al politicilor pe termen lung, mai ales în condițiile în care șomajul în rândul lor este din ce în ce mai îngrijorător.
Tinerii sunt o resursă prețioasă și, cu toate acestea, sunt expuși riscurilor frecvente precum șomajul, excluziunea socială, sărăcia, dar și încadrarea pe piața muncii pe posturi inadecvate studiilor lor.
Obiectivul politicilor actuale este îmbunătățirea educației generale și a formarii profesionale a tineretului european, precum și a mobilității şi a integrării profesionale și sociale a acestuia.

Functionalitați

 • Oferirea unui set de instrumente și funcționalități adecvate activităților și rolurilor, pentru fiecăre categorie de utilizatori din procesul de consiliere;
 • Organizarea și planificarea consilierii (pe faze, sesiuni, etape, calendar, termene etc.);
 • Gestionarea grupului țintă, a comunicării și a fluxului de consiliere (respectarea succesiunii sesiunilor, a planificării, comunicarea datelor și a evenimentelor etc.);
 • Înregistrarea și evaluarea rezultatelor consilierii;

 • Generarea, vizualizarea și arhivarea de rapoarte (chestionare, șabloane, teste, punctaje etc.);
 •  Oferirea de funcționalități suplimentare ce vin în sprijinul utilizatorilor (alerte, notificări, configurări profil și cont utilizator, înregistrare și logare, generare rapoarte sau șabloane, export documente sau situații, particularizare tablou de bord, forum, calendare etc.).

Modulele soluției EVOCA sunt:

 • Gestionarea grupului țintă;
 • Alocarea studenților pe consilier;
 • Planificarea grupelor de consiliere;
 • Desfășurarea consilierii și înregistrarea rezultatelor;
 • Prezentarea de situații statistice;

Beneficiari

 • Universitatea Titu Maiorescu București prin Ministerul Tineretului și Sportului
 • Universitatea din Oradea – Avensa Consulting
 • Universitatea Potitehnică Timișoara - Avensa Consulting