Servicii

Aplicaţii Web și portaluri

Dezvoltarea de aplicații web dedicate și construirea de portaluri reprezintă una din cele mai eficiente soluții pentru crearea unei legături solide între organizații și publicul lor. Astfel de soluții permit nu doar furnizarea de informații specifice pentru un anumit domeniu, ci și crearea unui spațiu interactiv personalizat care să asigure un schimb consistent de date prin funcționalități, instrumente și facilități dedicate.

ERP și CRM

Optimizarea proceselor nu poate fi concepută astăzi fără implementarea unor sisteme ERP și CRM. Provocarea este aceea de a găsi formule perfect adaptate pentru aceste sisteme, astfel încât să asigure un echilibru corect între cost și beneficii și, totodată, să ofere funcționalitățile cu adevărat importante în derularea activităților specifice fiecărui client. Everlight are o bogată experiență în implementarea sistemelor dedicate de tip ERP și CRM.

Server management

Creșterea numărului de aplicații și de operațiuni derulate în mediul virtual implică și exigențe sporite în ceea ce privește managementul de server și, respectiv, de webserver. Everlight poate asigura atât soluțiile software cât și soluțiile hardware adecvate celor mai exigente cerințe.

Mentenanță și suport

Complexitatea aplicațiilor, oportunitățile tehnologice și feedback-ul din utilizare impun actualizări periodice sau chiar supraveghere zilnică. Everlight oferă servicii de mentenanță și suport atât pentru soluțiile proprii cât și pentru sistemele informatice implementate deja la Client.

Integrare Hardware

De multe ori, soluțiile software nu pot fi eficiente fără echipamentele hardware adecvate. Din acest motiv, Everlight furnizează și pune în funcțiune echipamente IT și de comunicații, în conformitate cu cerințele proiectului, cu nevoile clientului și cu bugetul alocat. Relațiile de parteneriat cultivate în țară și în afara ei asigură un raport corect cost / beneficiu și condiții optime de livrare, precum și garanția de instalare și mentenanța necesare.

Training Tehnologie

Everlight experiență în furnizarea de training-uri JAVA SE si JAVA EE pentru echipe de 20-30 de specialiști. Training-urile sunt calibrate pe specificul echipei și al activităților ce urmează a fi desfășurate, cu accent deosebit pe componenta practică și pe implementarea propriu-zisă a proiectelor.

E-Commerce

Comerțul online este unul din domeniile pentru care se estimează rate de creștere de două cifre pentru fiecare dintre următorii cinci ani. Pe o piață tot mai competitivă este important ca soluția de e-commerce să fie una performantă care să asigure realizarea obiectivelor de marketing propuse. Everlight poate furniza soluții de e-commerce utilizând cele mai performante platforme și instrumente disponibile în acest moment.

Aplicații mobile

Beneficiind de o echipă specializată pentru aplicații mobile, Everlight are capacitatea profesională de a realiza proiecte dedicate în acest sens. Piața aplicațiilor mobile este extrem de dinamică, iar măsura succesului este dată exclusiv de numărul de utilizatori și de durata de întrebuințare a produsului. Everlight are în portofoliu proiecte care au trecut acest test și care s-au impus în ultimii ani în categoriile din care fac parte.

Arhitectura și integrare sotfware

Odată cu creșterea gradului de implementare a soluțiilor IT, tot mai multe solicitări vizează integarea și realizarea interoperabilității acestora pentru a asigura o funcționare coerentă și eficientă. Everlight are experiența necesară pentru elaborarea arhitecturilor software și pentru integrarea soluțiilor existente la nivel de companie sau la nivel de instituție.

IT sourcing

Pentru optimizarea costurilor și pentru asigurarea funcționalității propriilor sisteme informatice, tot mai multe companii recurg la outsourcing. Everlight a fost aleasă ca partener în proiectele de outsourcing derulate de numeroase companii din România și din întreaga lume, dobândind astfel o vastă experiență în acest tip de parteneriate.

Proiecte europeane

Everlight are o vastă experiență în implementarea proiectelor cu finanțare europeană, atât în calitate de beneficiar, cât și de partener. De asemenea, Everlight a câștigat numeroase proceduri de achiziții în cadrul proiectelor realizate din fonduri europene, dobândind astfel o experiență valoroasă în ceea ce privește rigorile implementării acestui tip de proiecte.