Portofoliul profesorului

Produs

Politicile publice se desfășoară într-un context social, cultural și economic ale cărui caracteristici pot fi măsurate, comparate și evaluate. Îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate este dependentă în proporții considerabile de dezvoltarea capacității administrative a autorităților publice locale și centrale, în special prin întărirea structurilor cu rol de coordonare și monitorizare a calității serviciilor de educație furnizate.
Implementarea unei platforme informatice care să conțină portofoliul fiecărui profesor contribuie la îmbunătățirea durabilă a capacității administrației sistemului de învățământ.

Soluție

Everlight Solutions a realizat Portofoliul Profesorului, o soluției informatică reprezentând dosarul activității didactice a profesorului. În cadrul acestuia, pot fi stocate portofolii electronice ale tuturor profesorilor din unitățile de învățământ preuniversitar. Rolul acestei gestiuni electronice este de a oferi o mai bună conștientizare a identității și rolului profesorului, o probă de transparență instituțională și publică a activității cadrelor didactice și capacitatea de utilizare a datelor în diverse momente de schimbare, evaluare sau valorizare a carierei didactice.
Platforma informatică permite păstrarea materialelor și oranizarea acestora astfel încât să îmbunătățească calitatea și organizarea muncii, angajând profesorul la o muncă de calitate, la responsabilitate și rigoare profesională. Toate documentele sunt disponibile atât instituției de învățământ, cât și instituțiilor superioare precum Inspectoratele Școlare sau Ministerul Educației.

Funcționalități

Platforma informatică permite gestiunea structurată a dosarelor cadrelor didactice. Structura dosarului este dinamică și permanent adaptată la cerințele legislative. Dosarul profesorului permite utilizarea celor mai frecvente formate de documente și structurarea acestora pe categorii cu posibilitatea configurării categoriilor de documente obligatorii.
Platforma informatică este structurată pe două secțiuni cu structuri diferite, una privată, accesibilă utilizatorilor autorizați, și una publică, accesibilă publicului larg. Structura privată conține secțiuni precum Date personale, Activitate la catedră, Performanțe, Perfecționare și Materiale relevante pentru activitatea didactică.

Modulele soluției Portofoliul profesorului sunt:

  • Gestionarea utilizatorilor și accesul acestora în sistem;
  • Notificări;
  • Rapoarte;
  • Tablou de bord;